Mario GabelliAdam Jeffery | CNBC (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Nhà đầu tư tỷ phú Mario Gabelli nói với CNBC vào thứ Sáu rằng mặc dù có tác động ngay lập tức của coronavirus, ông vẫn tiếp tục tập trung vào các xu hướng xã hội sẽ hình thành trong thập kỷ tới. "Điều gì sẽ giúp hành tinh? Điều gì sẽ giúp con người? Và tiềm năng cho sự đổi mới sẽ được giải phóng là gì?" Gabelli nói trên "Hộp Squawk." "Đó là nơi chúng tôi đang tập trung vào. Chúng tôi đang nhìn mọi thứ bằng kính hiển vi ... ngắn hạn, nhưng chúng tôi cũng đang nhìn vào kính viễn vọng." Chủ tịch và Giám đốc điều hành của GAMCO Investors đã chỉ ra việc áp dụng năng lượng tái tạo và xe điện và thảo luận về các nhà đầu tư cổ phiếu có thể mua để chơi những xu hướng đó.
sáy tóc
điều hòa nhé